نمایندگی رایبد خاویار
خانه / بلوگا

بلوگا

خاویار بلوگا بهترین رقم در میان خاویار هاست. این خاویار رقم صادراتی و لوکس خاویار ایران محسوب می شود و طعم بی نظیر و دانه های زیبا خاویار بلوگا باعث جذابیت این خاویار نسبت به سایر رقم های خاویار شده است.

خاویار بلوگا در درجه بندی های مختلف قرار می گیرد (معیار » سایز و کیفیت دانه خاویار)

خاویار بلوگای امپریال
خاوبار بلوگای درجه ۱
خاویار بلوگای درجه ۲

بلوگا

خاویار فیل ماهی

نام ماهی خاویاری که خاویار بلوگا از آن استخصال می گردد، فیل ماهی است. فیل ماهی بزرگترین گونه از ماهیان خاویاری دریای خزر است. وزن ماهی بالغ بین ۴۰ _۱۰۰۰ کیلو گرم است. البته با توجه به صید بی رویه ماهی خاویاری از دریا تعداد ماهیان خاویاری دریای خزر به شدت کاهش پیدا کرده است و این گونه در معرض انقراض قرار دارد.

بلوگا

رعایت شرایط نگهداری خاویار بسیار مهم است، به طوری که حتما تا قبل از سرو باید در جای سرد و خشک نگهداری شود، دمای مناسب: -۳ تا +۳ درجه سانی گراد است.

خاویار بلوگا

قیمت خاویار ایران - رایبد خاویار