نمایندگی رایبد خاویار
خانه / آسترا

آسترا

خاویار آسترا یکی از خاویار های اصیل ایرانی است که طعم فوق العاده و رنگی منحصر به فرد دارد که آنرا از سایر خاویار ها کاملا متمایز می کند. خاویار آسترا دانه ها زرد رنگ زیبا دارد و به همین خاطر آنرا خاویار طلایی نیز نامیده اند.

آسترا

خاویار آسترا از خانواده تاس ماهیان به دست می آید. این گونه از ماهی خاویاری در دریای خزر زندگی می کند. اما در سال های گذشته در معرض انقراش قرار دارد. دلایل کاهش جمعیت ماهیان خاویاری صید بیش از حد و نامناسب بودن بستر رودخانه هایی است که به دریای خزر می ریزد.

آسترا

رقم های مختلف تاس ماهی در دریای خزر :

ماهی خاویاری قره برون (تاس ماهی ایرانی)
ماهی خاویاری چالباش (تاس ماهی روسی)
ماهی خاویاری شیپ

تاس ماهیتاس ماهی تاس ماهی

رعایت شرایط نگهداری خاویار بسیار مهم است. به طوری که حتما تا قبل از سرو باید در جای سرد و خشک نگهداری شود، دمای مناسب: -۳ تا +۳ درجه سانی گراد.

آسترا

قیمت خاویار ایران - رایبد خاویار